Svenska Klubben

Svenska Klubben är ett högklassigt mötes- och festställe i Kronhagen som betjänar alla kunder. Mångsidiga och personliga utrymmen är lämpliga till både mindre och större tillfällen.

Välkommen till ett hus där fest hör till vardagen!


 

Kontaktuppgifter

Mauritzgatan 6
00170 Helsingfors

svenskaklubben@royalravintolat.com

09-6128 6350