Husets historia

Restaurang Svenska Klubben omfattar festvåningen, flera kabinett samt klubbvåningen i det patricierhus ingenjör Ossian Donner år 1901 lät uppföra för sin fru och sina två barn. Violet McHutchen var hemma från Edinburgh i Skotland. Huset är uppfört enligt ritningar av arkitekt Waldemar Aspelin efter en ”esquisse” av den skotske arkitekten Lorimer i engelsk-skotsk byggnadstil. Det Donnerska husets arkitektur företräder ren eclectisism som växte fram ur romantiken vid sekelskiftet. Före det nuvarade stenhuset var tomten bebyggd med ett större tvåvåningshus av trä som ägdes av ätten Armfelt. Mauritzgatan fick namn efter Gustav Mauritz Armfelt och Elisabetsgatan efter kejsarinnan Elisabet.

Efter det Armfeltska trähuset byggdes det nuvarande tegel slottet. Ossian Donners kontorsrum och bibliotek samt familjens matsal fanns i bottenvåningen, de privata utrymmen en trappa upp medan tjänstefolket disponerade översta våningen via den ”svarta trappan”.

I bottenvåningen är väggar och tak i stora entréhallen samt en del rum beklädda med dyrbar boasering. Till hallen anskaffade byggherren en praktfull öppen spis från ett slott i Skottland. De vackra blyinfattade fönstermålningarna med Shakespeare motiv i hallen och trappan upp till andra våningen är av engelskt ursprung.

Donnerska familjen bebodde huset i endast i sjutton år. Det har sagts att fru Donner hamnade att beskåda då ryska officerare blev skjutna mot väggen i grann-kasarmen. Där av beslutet att flytta till England där Ossian Donner verkade som det självständiga Finlands sändebud. Hans son Patrik Donner var sedermera medlem av parlamentet och blev adlad 1953.

Familjen återvände inte till Finland vilket gjorde det möjligt för Svenska Klubben att i oktober 1931 förvärva fastigheten och på våren 1932 flytta in i lokaliteterna. Under årens lopp har Svenska Klubben anskaffat en del värdefulla inventarier; äldst och dyrbarast är den gamla skåpklockan i lobbybaren. Denna klenod hade drottning Ulrika Eleonora givit som present åt sin kammarfröken Emerentia von Düben. Steinway-flygeln i andra våningen är också värd att omnämna. Här sammankommer klubbens medlemmar onsdagar till klubbaftnar med föredrag, diskussion och middag samt trivsam samvaro.

Restaurang Svenska Klubben är idag en renommerad, pålitlig och representativ restaurang där man ordnar allt från familjemiddagar till representationsmiddagar. Med årtionden av erfarenhet samt gedigen kunskap kan vi garantera våra gäster oförglömliga stunder och underbara smakupplevelser.

Vi välkomnar alla att avnjuta en läcker måltid i historisk miljö!

Kontaktuppgifter

Mauritzgatan 6
00170 Helsingfors

svenskaklubben@therongroup.fi

020-7879730