KONSTENS NATT PÅ SVENSKA KLUBBEN TO 15.8.2019

Läs mera: www.svenskaklubben-helsinki.fi/front

15:00 Krunan Terde öppnar (enligt väder)

18:00 Presentation och rundvandring på Svenska Klubben (ca. 30 min, max deltagarantal 20 pers, inga förhandsanmälningar)

19:00 LIVE ON STAGE: Fredrik Furu

19:30 Pop-up vintasting (ca. 20 min, pris 15 € / pers, inga förhandsanmälningar)

19:50 Presentation och rundvandring på Svenska Klubben (ca. 30 min, max deltagarantal 20 pers, inga förhandsanmälningar)

20:30 LIVE ON STAGE: Fredrik Furu & Kristian Meurman

22:00 Utskänkningen avslutas på Kruna Terde

22:30 Krunan Terde / Svenska Klubben stängs

Kontaktuppgifter

Mauritzgatan 6
00170 Helsingfors

svenskaklubben@therongroup.fi

020-7879730