Festutrymmen

Klicka på rummets nummer för att se bild
 

I Kassakabinettet Max. 30
II Donnerska kabinettet Max. 14
III Lilla matsalen Max. 30
IV Lobby / bar 
I Elisabetssalen Max. 52
II Spegelsalen Max. 64
III Barocken Max. 28
IV Gustavianska rummet Max. 12


I Spelrummet / buffet
II Klubbsalen Max. 50
III Biblioteket


 

Kontaktuppgifter

Restaurang Svenska Klubben
Mauritzgatan 6
00170 Helsingfors

Tel. 020-7879730
svenskaklubben@therongroup.fi

Försäljningstjänsten betjänar mån – fre kl. 08:00-16:00